Viva Homes luôn nỗ lực hết mình cho sự nghiệp phát triển của mỗi cá nhân, giúp từng cá nhân phát huy hết khả năng và đạt được thành công bằng cách tạo ra môi trường làm việc thoải mái, hiện đại và nhiều tính sáng tạo xây dựng các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhằm giữ chân CBVN lâu dài xây dựng các chính sách thu hút nhân tài thông qua chính sách lương, thường đặc biệt cạnh tranh.